Geef je op Ik wil meer weten

Doe-plek worden

Wilt uw organisatie het talent van jongeren benutten en met hen samenwerken? Doe mee met Project Talent en word een Doe-Plek!

Het netwerk van Project Talent biedt goede Doe-Plekken (vrijwilligersvacatures) die aansluiten bij de leefwereld van jongeren.

Wat krijgt uw organisatie er voor terug?

  • Gemotiveerde jongeren
  • Een enthousiaste en frisse blik op de organisatie
  • Nieuwe kennis over (nieuwe) onderwerpen
  • Begeleiding vanuit de deelnemende welzijnsorganisaties
  • Promotie vanuit de regionale aandacht voor Project Talent

 

Wij verwachten van Doe-Plekken dat u:

  • Een of meerdere Doe-Plekken aanbiedt voor een half jaar.
  • U zorgt voor een goede introductie en ondersteuning bij de uitvoering. Bij het vormgeven van de plek kunt u hulp krijgen vanuit Project Talent
  • Aansluiten met minstens 1 beroepskracht of vrijwilliger bij de (online) matchbijeenkomst waar jongeren kennis kunnen maken met uw organisatie
  • Onderdeel worden van het Project Talent netwerk, door aanwezig te zijn bij netwerkbijeenkomsten. Zodat er van de ervaringen van organisaties geleerd kan worden en er samen gebouwd kan worden.
  • Begeleidende vrijwilligers/beroepskrachten zijn in bezit van een VOG (verklaring omtrent gedrag)

 

Ik wil een Doe-Plek worden